Jeg tilbyder 1:1 forløb for ledere i sundhedsvæsnet, samt for sundhedsprofessionelle. Forløbet kan evt. være et tilkøb til kurset, eller det kan være et tilbud til enkelte medarbejdere, så som tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og kliniske vejledere, eller til enkelte personaler, der er langtidssygemeldte grundet stress, eller er i risiko for dette.

Et 1:1 forløb vil strække sig over en længere periode, hvor der arbejdes målrettet med klientens udfordringer. Det vil være en kombination af undervisning, terapi, supervision og evt. hypnoterapi.

Forløbet kan med fordel bookes, hvis man ønsker at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikler sig, både fagligt og personligt.

Et forløb indebærer samtaler, evt. hypnoterapi, samt undervisning i RBL

Læs mere om RBL her.